Donnerstag, April 16, 2009

Herr Kevin Brownlow Talks!!


Due to the fact that German aristocrats don't know how to use the new technologies, it is out of the question to upload moving images to Herr Graf's silent diary ( how can anything-images included -be loaded without the help of a bunch of servants?? )…
In spite of this and thanks to a tip from Herr Urbanora's modern diary, this Herr Von wants to redirect longhaired youngsters to "Vimeo" in order to watch in there a delicious interview with the learned and English silent film historian, Herr Kevin Brownlow. There you will be delighted to listen to Herr Brownlow’s primal and exciting personal experiences with silent films as well as his wise thoughts about the silent and modern eras.
An absolutely aristocratic pleasure, indeed!".

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

-/-

Coma os aristócratas xermánicos descoñecen coma empregar as novas tecnoloxías, é impensábel o feito de que se poida cargar imaxes en movimento no diario silente deste Herr Graf ( coma é posíbel poder carregar imaxes sen a axuda dunha boa presada de criados?? ) mais a pesar disto e grazas a unha información aparecida no diario moderno de Herr Urbanora, éste Herr Von gostaría que os mozos melenudos vaian até a páxina moderna de “Vimeo” para poder ollar aló unha exquisita entrevista co erudito e inglés historiador silente Herr Kevin Brownlow, deste xeito poderán desfrutar vostedes escoitando as súas primeiras e apaixoantes lembranzas encol dos filmes silentes, ademáis doutras sabias reflexións que fai Herr Brownlow sobre a época muda e mesmo a moderna.
Un grande pracer aristocrático, certamente!.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Keine Kommentare: