Mittwoch, Januar 02, 2008

"Bach Films"


The Frenchified modern disc company called "Bach Films" ( they are French, but in spite of that they know the style and elegance of naming their company with such an important German authority... ) has released, with a reasonable price as usual, ten interesting silent and even not well-known films by Herr Cecil B. de Mille, an excellent chance for longhaired silent collectors and decadent Teutonic aristocrats to watch Herr de Mille's film history without painless money sacrifices at the beginning of this modern year.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

-/-

A compañía afrancesada de discos modernos denominada “Bach Films” ( a pesares de seren franceses, saben onde se atopa o xeito e a elegancia ó denominar á súa compañía con tan importante nome xermánico… ) está distribuíndo, cun prezo razoable coma é habitual, dez interesantes e non moi coñecidas obras de Herr Cecil B. de Mille, unha excelente oportunidade pra coleccionistas melenudos e tamén pra decadentes aristócratas teutóns, o feito de poder ollar e completar filmografía do devandito director, sen ter que facer grandes sacrificios económicos no comezo deste novo ano moderno.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Keine Kommentare: